Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Oxid zinočnatý, biela - ( 50 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,43 € ( 2,03 € bez DPH )

Názov

Oxid zinočnatý biely, Zinc oxide

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel

Krajina pôvodu

Nemecko

Informácie

Oxid zinočnatý (ZnO vzorce) sa skladá z kyslíka, zlúčeniny zinku, oxidu. Biely prášok, svetložltý. Po zahriatí bude žltá, ale po ochladení znovu získa bielu farbu. Je prakticky nerozpustný vo vode, ale v kyseline a silnej báze sa rozpustí, čím sa amfoterne. Nerozpustný vo vodnom roztoku chloridu sodného. Tlmiaci účinok, vzduch absorbuje oxid uhličitý.

Všeobecne využitie

Oxid zinočnatý je biely prášok (minerál) ktorý sa využíva najmä v kozmetike. Pridáva sa do opaľovacích krémov, mydiel, mejkapov. Používa sa aj ako antiseptický ochranný prášok proti zapareniu detského zadočka alebo aj na bielenie krémov.

Špecifikácie

Dokáže veľmi dobre absorbovať UV žiarenie.

 

INCI meno: Zinc Oxide

CAS číslo: 1314-13-2

EC číslo: 215-222-5

Chemická formula: ZnO

Farba: Biela

Fyzický stav: Tuhý

Zápach: Bez zápachu

Telota topenia/Bod tuhnutia (°C): 1975

Toxikologické údaje

Oxid zinočnatý prach je všeobecne považovaný za obtiažny prach a nie je toxický. Prach môže spôsobiť mierne mechanické podráždenie do oka.

Skladovanie

Oxid zinočnatý na vzduchu postupne absorbuje oxid uhličitý. Ak teda materiál nepoužívate, udržujte uzávery pevne uzavreté. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným žiarením v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch, oddelene od nekompatibilných materiálov a jedla, a pitia. Do doby, než bude pripravený na použitie nádobu mať uzavretú a utesnenú. Otvorené kontajnery treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby sa zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontajneroch. Použite vhodný obal na zamedzenie kontaminácie životného prostredia.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor

H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391: Pozbierajte uniknutý.
P501: Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.