Ponuka

Novinky

Meď prášková, SFG 22 - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,45 € ( 6,21 € bez DPH )

Názov

Meď prášková , Medený prášok , SFG 22

Informácie

Meď prášková má častice v tvare mikrolístočkov. Neoxiduje a teda nezčernieva, uchováva si červenkastú medenú farbu.

Využitie

Používa sa napríklad pri výrobe drôtov, plechov, potrubia a mincí, v poľnohospodárstve pri ošetrovaní chorôb plodín, na ochranu dreva, kože a tkanív.

Špecifikácie

Cu: min. 99,7%
Sypká hustota: cca 1600 kg/m3
Molárna hmotnosť: 63,55 g/mol
Molekulový vzorec: Cu
Skupenstvo: pevné
Farba: červenohnedá
Zápach: bez zápachu
Bod varu (°C): 2580
Bod topenia /bod tuhnutia (°C): 1083
Horľavosť: horľavá

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE: