Ponuka

Novinky

18.12.2020
rn
Na koľko máme zvíšené množstvo objednávok poprosíme o trpezlivosť, budeme každého kontaktovať.

Meď prášková, ICP 45 um - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,50 € ( 8,75 € bez DPH )

Názov

Meď prášková , ICP 45 um , Medený prášok

Informácie

Meď prášková má častice v tvare mikrolístočkov. Neoxiduje a teda nezčernieva, uchováva si červenkastú medenú farbu.

Využitie

Používa sa ako náterový pigment pre laky, umelé hmoty apod.

Špecifikácie

Cu: min. 99,7%
Sypká hustota: cca 1600 kg/m3
Molárna hmotnosť: 63,55 g/mol
Molekulový vzorec: Cu
Skupenstvo: pevné
Farba: červenohnedá
Zápach: bez zápachu
Bod varu (°C): 2580
Bod topenia /bod tuhnutia (°C): 1083
Horľavosť: horľavá

Krajina pôvodu

Anglicko

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Varovanie

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.