Ponuka

Novinky

Zinok práškový 97% - ( 500 g )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 8,25 € ( 6,88 € bez DPH )

Názov

Zinok práškový 97% , Zinok s veľkosťou prachových častíc < 63 μm EMPLURA , Zn

Informácie

Zinok s veľkosťou prachových častíc < 63 μm je šedý kovový prášok, ľahko roztierateľný.

Využitie

Reagencia pre analýzu, Chemická výroba

Špecifikácie

Vzorec: Zn

CAS: 7440-66-6

EC č: 231-175-3

Molová hmotnosť: 65.37 g/mol

Veľkosť prachových častíc: 63 μm

Teplota varu 908 ° C (1013 hPa)

Hustota 7,14 g / cm3 (20 ° C)

Teplota vznietenia 460 ° C

Teplota topenia 420 ° C

Tlak pár 1,33 hPa (487 ° C)

Sypná hmotnosť 1800 - 2700 kg / m3


Zn celkom, komplexometrické: ≥ 97,0%

Zn metall, manganometrický : ≥ 95,0%

Látky nerozpustné v kyseline dusičnej: ≤ 0,5%

Cd (kadmium): ≤ 0,2%

Cu (meď)       : ≤ 0,005%

Fe (železo)     : ≤ 0,01%

Pb (olovo)      : ≤ 1%

Sn (cín)          : ≤ 0,03%

Skladovanie

Skladujte v pôvodnom obale, v suchu a tesne uzavreté pri +5°C až +30°C.

 

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor!

H410: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.