Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Parafínový olej - ( 10 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 32,00 € ( 26,67 € bez DPH )

Názov

Parafínový olej , Biely minerálny olej (ropný) , Paraffinum Liquidum

Informácie

Parafínový olej sa vyrába z ropy frakčnou destiláciou. Je to bezfarebná olejovitá kvapalina bez zápachu a bez chuti. Hlavnou výhodou parafínového oleja je jeho absolútna stálosť, a ahká zapracovatelnosť do receptúry. Na pokožke vydrží veľmi dlho, pretože nie je vstrebateľný.

Využitie

V kozmetike je parafínový olej často používaná surovina. Nájdeme ho v masážnych a kúpeľových olejoch, v pleťových mliekach a krémoch, vo vlasovej kozmetike. Na pokožke vytvára pocit hebkosti bez zostatkovej mastnoty. Používa sa na nátery drevených produktov. Možno ho použiť aj na nátery dreva v saune, ako prídavok do olejových malieb a pod.

Špecifikácie

CAS číslo: 8042-47-5
EK číslo: 232-455-8
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota tečenia: cca. -20°C
Teplota vzplanutia: >170°C
Tlak pár (20°C): <0,001 hPa
Hustota (20°C): 0,827 - 0,890 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (20°C): prakticky nerozpustný
Termivký rozklad: >350°C
Viskozita, kinematicka (40°C): cca. 50 mm2/s

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzatvorenú na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.