Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Parafínový olej - ( 10 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 32,00 € ( 26,67 € bez DPH )

Názov

Parafínový olej medicinálny , Paraffinum Liquidum

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, nátery dreva, masáže

Informácie

V kozmetike je parafínový (alebo inak povedané minerálny) olej často používaná surovina. Nájdeme ho v masážnych a kúpeľových olejoch, v pleťových mliekach a krémoch, vo vlasovej kozmetike. Vyrába sa z ropy frakčnou destiláciou. Je to bezfarebná olejovitá kvapalina bez zápachu a bez chuti. Hlavnou výhodou parafínového oleja je jeho absolútna stálosť, ľahká zapracovatelnost do receptúry a veľmi nízka cena. Ľahko vytvára krémy a mlieka. Na pokožke vytvára pocit hebkosti bez zostatkovej mastnoty. Nie sú na neho žiadne alergie a nemá takmer žiadny sensibilizační potenciál. Na pokožke vydrží veľmi dlho, pretože nie je vstrebateľný. Pre pokožku však neobsahuje žiadne výživné látky.

Využitie

Nátery dreva:
Používa sa na nátery drevených produktovako nábytokJe zvlášť vhodný k náterom svetlého dreva napr. jelšakdevyniknejeho kresbaMožno ho použiť aj na nátery dreva v sauneako prídavok do olejových malieb a pod.
Na všetky drevené plochy

Možno použiť vďaka jeho vlastnostiam (bez farby, bez zápachu) pri masírovaní.

Špecifikácie

CAS číslo: 8042-47-5
EK číslo: 232-455-8
Forma: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota tečenia: cca. -20°C
Teplota vzplanutia: >170°C
Tlak pár (20°C): <0,001 hPa
Hustota (20°C): 0,827 - 0,890 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (20°C): prakticky nerozpustný
Termivký rozklad: >350°C
Viskozita, kinematicka (40°C): cca. 50 mm2/s

Skladovanie

Skladujte na chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu tepla.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
P301+P310: Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331: Nevyvolávajte zvracanie.
P405: Uchovávajte uzamknuté.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.