Ponuka

Novinky

Vanilkový výťažok - ( 10 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,80 € ( 1,50 € bez DPH )

Názov

Vanilkový výťažok 10 ml , Extrakt z vanilky pravej

Informácie

Extrakt z plodu vanilky pravej (Vanilla planifolia) v liehu. Má charakteristickú vanilkovú vôňu. Je to hnedá, mierne zakalená kvapalina. Extrakt je vyrobený alkoholovou extrakciou fermentovaného plodu vanilky. Hlavná vonná látka vanilky je fenolický aldehyd vanilín. Obsahuje aj kyselinu vanilínovú, 4-hydroxybenzaldehyd a kyselinu 4-hydroxybenzovú.

Využitie

Využíva sa ako aróma do kozmetiky.

Špecifikácie

INCI meno: Vanilla Planifolia Bean Extract
EC číslo: 232-463-1
CAS číslo: 8047-24-3
HS číslo: 1302 (nešpecifické)
Hustota (pri 20 °C): 0,900-0,940 g/cm3
Obsah sušiny: 1,80%
1 kg výrobku obsahuje extrakt z 70 g fermentovaných plodov.

Krajina pôvodu

Česká republika

Skladovanie

Skladujte pri teplote 5-20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Likvidujte obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.