+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kokosový krém parfémový olej - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,19 € ( 2,66 € bez DPH )

Názov

Kokosový krém , Kokos , Parfumovaný olej , Kokosová vôňa , INCI: Parfum

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Je ideálny na parfumovanie krémov, pleťových vôd, kúpeľových solí, mydiel, ako aj na osvieženie miestnosti vo vonných lampách a sviečkach.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: olejová kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 130 °C
Alergénne molekuly: 0,0007% Anise Alcohol, 7,5000% Coumarin, 20,000% Benzyl Benzoate

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor
EUH 208    Obsahuje Methyl 3-phenylacrylate, 1,3-Benzodioxole-5- carboxaldehyde,. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H317    Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411    Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273    Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391    Zozbierajte uniknutý produkt.