+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Mentol prírodný - ( 5 kg )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 240,00 € ( 200,00 € bez DPH )

Názov

Mentol prírodný

Informácie

Prírodný mentol je pevná kryštalická látka, ktora sa rozpúšťa v malom množstve alkoholu alebo oleja pri mierne zvýšenej teplote.

Využitie

Používa sa ako iné éterické oleje, je možné ho použiť aj v kombinácii s inými éterickými olejmi. Prírodný mentol sa získava z mäty piepornej a určite ho využijete pri výrobe zubnej pasty alebo ústnej vody, masážnych gélov, olejov a osviežovačov.

Špecifikácie

Názov látky: L-mentol
Vzhľad: Bezfarebné lesklé kryštály
Rozpustnosť: Rozpustné vo vode, v etanole a v étere
Zápach: Podobný mentolu
pH: Neutrálne
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia: 41 - 44°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: 216°C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Hustota: 0,89 g/cm3 (20°C)
Teplota vznietenia: 405°C

Skladovanie

Skladujte uzavreté na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
H315: Dráždi kožu.