+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Laktóza, mliečny cukor - ( 25 kg )

Dostupnosť: Do 7 dní
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 95,00 € ( 79,17 € bez DPH )

Názov

Laktóza , Mliečny cukor

Informácie

Laktóza je disacharid, ktorý tvorí 2-8 % pevných látok v mlieku. Je ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie, ktorá je potrebná pre rast a normálne fungovanie organizmu.

Využitie

Používa sa na výrobu potravinových doplnkov a piva. Využitie má tiež v pyrotechnike ako palivo do dymovníc.

Špecifikácie

Sumárny vzorec: C12H22O11
Kód HS: 1702 11 00
Číslo EC (EINECS): 200-559-2
Číslo CAS: 10039-26-6
Molová hmotnosť: 360.32 g/mol
Teplota samovznietenia: 390 °C
Rozpustnosť vo vode: 161 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 202 °C
Hodnota pH: 4.0 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE: