+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kávový extrakt - ( 30 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,17 € ( 2,64 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 10%

Názov

Kávový extrakt 30 ml , Extrakt z kávovníka arabského , Extrakt z kávovníka robusta

Informácie

Alkoholový extrakt z pražených kávových zŕn. Má charakteristickú vôňu kávy. Je to tmavohnedá kvapalina. Hlavné aktívne zložky sú kofeín (0,500 %), kyselina chlorogénová, β-karbolin a harmán.

Využitie

Používa sa na kozmetické účely, napr. do krémov, pleťových masiek.

Špecifikácie

INCI meno: Coffea Arabica a Coffea robusta (Coffee) Extract
EC číslo: 283-481-1
CAS číslo: 84650-00-0
Fyzický stav: Tekutá
Farba: tmavo Hnedá
HS číslo: 210110
Hustota (pri 20 °C): 0,9880 g/cm3
Obsah etanolu: 21 m/m %
Obsah sušiny: 5,00 %
1 kg výrobku obsahuje extrakt z 550 g semien.

Krajina pôvodu

Česká republika,
Photo by Math on Unsplash

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, pri teplote 5 až 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

H226 - Horľavá kvapalina a pary.

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.