+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Benzoan sodný, E211 - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,50 € ( 1,25 € bez DPH )

Názov

Benzoan sodný , E211 , Sodná soľ kyseliny benzoovej

Informácie

Benzoan sodný sa používa ako konzervačná látka E211. Je to sodná soľ kyseliny benzoovej. Pripraviť sa dá pomocou reakcie medzi hydroxidom sodným a kyselinou benzoovou. Priemyselne sa benzoan sodný vyrába neutralizáciou kyseliny benzoovej, ktorá sa vyrába čiastočnou oxidáciou toluénu s kyslíkom.

Využitie

Benzoan sodný sa najčastejšie používa v kyslých jedlách ako napríkad lekváre a ovocné džúsy (kyselina citrónová), nakladané uhorky (kyselina octová). V kyslých jedlách sa používa, pretože v nich ľahšie reaguje a vytvára kyselinu benzoovú, ktorá bráni rastu baktérií a plesní. Takisto sa používa ako konzervačná látka v niektorých kozmetických výrobkoch a liekoch. Benzoan sodný sa používa na liečbu porúch močovinového cyklu, kvôli svojej schopnosti viazať aminokyseliny. Telo je potom schopné tieto aminokyseliny vylúčiť, čím sa znižuje hladina amoniaku v tele. Benzoan sodný sa pridáva do palivovej zmesi pre ohňostroje.

Špecifikácie

Vzorec: C7H5NaO2
CAS čislo: 532-32-1
ES čislo: 208-534-8
Obsah Benzoanu sodného 99,0-100,5%
Vzhľad: Biely prášok takmer bez zápachu, kryštalický zrnitý
Teplota topenia: 122,5-123,5°C

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte v chladnom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.