+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Peroxid vodíka 3% - ( 500 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,59 € ( 2,99 € bez DPH )

Názov

Peroxid vodíka, H2O2, peroxid, čistič peroxid vodíka čistý bez prísad, ekologický čistiaci prostriedok

Vlastnosti

Pôsobením tepla, svetla, iónov ťažkých kovov a oxidovateľných organických látok sa rozkladá za uvoľnenia kyslíka. Peroxid vodíka v 3%-nej koncentrácii je vynikajúca čistiaca látka na rôzne účely. Možné kombinovať s jedlou sódou pre posilnenie účinku.

Využitie

Odstraňovanie škvŕn napr. nastriekať priamo na škvrnu pred praním.  Odstraňuje pesticídy z ovocia a zeleniny. Voľakedy sa dokonca používal aj na odstránenie plesní zo stien. Zvykne sa používať na dezinfekciu v bazénoch, odstránenie rias. Na vybielenie prádla, pridajte 1 hrnček peroxidu na cca 8-10 litrov vody a namočte prádlo. Vynikajúci pri čistení drezov, sanity, umývadiel v miestach kde sa ľahko tvorí plieseň alebo sú ťažko prístupné.

Špecifikácia

CAS: 7722-84-1
ES: 231-765-0
Kvalita balenej látky: potravinárska na technické účely
Zloženie: peroxid vodíka, čistená voda
Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je nebezpečnou látkou ani zmesou.
Hustota: 1.0095 (g/cm3) pri 15 (°C)
Bod varu: 108 (°C)

Skladovanie

Uchovávať v dobre uzatvorených nádobách pri teplote do 25 °C.
Pri viacnásobnom používaní chrániť liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.

UPOZORNENIE:

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.