Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina boritá - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,48 € ( 2,90 € bez DPH )

Názov

Kyselina boritá, boric acid, kyselina orthoboritá, kyselina trioxoboritá, Acidum boricum, Borsäure H3BO3, trihydrogénboritá kyselina, ortokyselina boritá, insekticíd, sasolit

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, textilné sklolaminát, borosilikátové sklo, saponát, keramika

Využitie

Využíva sa na dezinfekciu, ničí plesne má antibakteriálne účinky, znižuje horľavosť látok napr. dreva tiež ma široké uplatnenie ako insekticid. Taktiež sa používa ako konzervačný prostriedok pre nádoby napríklad vo Veľkej Británii ako zátka pre skúmavky.

Špecifikácie

INCI meno: kyselina trihydrogenboritá
EK číslo: 233-139-2
CAS číslo: 10043-35-3
Index lomu
(pri 20°C): 1,4200-1,4300
HS číslo: 33029090
Hustota (pri 20
°C): 1,1310-1,1330 g/cm3


UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.