Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Kyselina boritá - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,48 € ( 2,90 € bez DPH )

Len na profesionálne použitie

Názov

Kyselina boritá , Kyselina orthoboritá , Kyselina trioxoboritá , Trihydrogénboritá kyselina , Ortokyselina boritá , Insekticíd

Informácie

Kyselina boritá je biela kryštalická látka, ktorá sa rozkladá pri teplote 169 °C. Vo vodných roztokoch sa chová ako mimoriadne slabá kyselina. Vytvára soli – boritany, v ktorých vystupuje vždy iba ako jednosýtna kyselina.

Využitie

Využíva sa na dezinfekciu, ničí plesne, má antibakteriálne účinky, znižuje horľavosť látok napr. dreva. Ma široké uplatnenie ako insekticíd. Taktiež sa používa ako konzervačný prostriedok pre nádoby.

Špecifikácie

EK číslo: 233-139-2
CAS číslo: 10043-35-3
Index lomu (pri 20°C): 1,4200-1,4300
HS číslo: 33029090
Hustota (pri 20°C): cca 1,51 g/cm3
Vzhľad: tuhá biela látka
Zápach: bez zápachu
pH: 3,7 (47 g/l , 20 °C)
Molová hmotnosť: 61,83 g/mol

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.