Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Anízová silica - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 31,10 € ( 25,92 € bez DPH )

Názov

Anízová silica 500 g , Silica z bedrovníka anízového

Informácie

Anízová silica sa vyrába zo semien bedrovníka anízového. Má svetložltú farbu a typickú vôňu anízu. Je to číra kvapalina bez usadenín a mechanických nečistôt. Neobsahuje pridané rozpúšťadlá, konzervačné látky, farbivá ani antioxidanty. Hlavná zložka anízovej silice je anetol. V menších množstvách obsahuje aj limonén a linalool. Nebol vyrobený z geneticky modifikovaných surovín.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely.

Špecifikácie

INCI meno: Pimpinella Anisum (Anise) Seed Oil
EC číslo: 283-872-7
CAS číslo: 84775-42-8/8007-70-3
Fyzický stav: Tekutý
Farba: Žltkastá
HS číslo: 33012911
Hustota (pri 20°C): 0,9700-0,9980 g/cm3
Index lomu (pri 20°C): 1,5490-1,5650

Krajina pôvodu

Česká republlika

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, v dobre vetraných priestoroch, pri teplote 5-20°C.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE:
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 - Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308+P313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P321 - Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...