Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Borax, tetraboritan sodný - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 39,00 € ( 32,50 € bez DPH )

Len na profesionálne použitie

Názov

Tetraboritan sodný dekahydrát , Boritan sodný , Boritá soľ , Borax , Na2B4O7.10H2O

Informácie

Práškový borax je biely,skladá sa z jemných bezfarebných kryštálov, ktoré sa ľahko rozpúšťajú vo vode.

Využitie

Borax sa používa pre rôzne technické účely v garbiarstve kože, v poľnohospodárstve, na impregnáciu dreva, ako tavidlo a podobne. Využíva sa tiež ako sodné hnojivo alebo prísada do pracích práškov.

Špecifikácie

Chemický vzorec: Na2B4O7.10H2O
Molová hmotnosť: 201,21 g/mol (bez kryštáľovej vody)
Molová hmotnosť: 381,32 g/mol (s kryštáľovou vodou)
Kód HS: 2840-11-00
Číslo EC (EINECS): 215-540-4
Číslo CAS: 1303-96-4
Rozpustnosť vo vode: 51,4 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia: 75 °C (eliminácia kryštalickej vody)
Hustota: 1,72 g/cm3 (20 °C)
pH pri rozpúšaní vo vode: mierne bázické
Tlak pár: 0,213 hPa (20 °C)

Skladovanie

Uchovávajte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO:
H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H360: Môže poškodiť plodnosť alebo plod v tele matky.
P202: Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu do...