+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina vínna, hroznová - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,06 € ( 1,72 € bez DPH )

Názov

Kyselina vínna - hroznová , Kyselina 2,3-dihydroxybutandiová , Kyselina 2,3-dihydroxyjantarová

Informácie

Kyselina vínna je biela kryštalická organická kyselina. Nachádza sa v mnohých rastlinách (napríklad v citrusoch) a je jednou z najdôležitejších kyselín nachádzajúcich sa vo víne.

Využitie

Odporúčame využívať na chemické pokusy.

Špecifikácie

Kód: 313150350000
Vzorec: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS: 87-69-4
ES: 201-766-0
Vzhľad: Bezfarebná až biela pevná látka
Vyskytuje sa v troch priestorových izoméroch:
L-kyselina vínna
D-kyselina vínna
Kyselina mezo-vínna

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Dráždi oči a pokožku
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.