Ponuka

Novinky

Odmerný valec Trieda A - ( 1000 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 25,32 € ( 21,10 € bez DPH )

Názov

Odmerný valec ( 1000 ml )

Využitie

Slúži na meranie objemu kvapalín.

Informácie

Presnosť merania objemu kvapaliny možno čiastočne ovplyvniť veľkosťou odmerného valca. V odmerných valcoch nikdy nemeriame horúce roztoky, ani v nich nemiešame roztoky (napr. neriedime H2SO4 vodou). Odmerné valce sú kalibrovateľné.

UPOZORNENIE: