+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Aktívne uhlie, pelety - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,31 € ( 4,43 € bez DPH )

Názov

Aktívne uhlie pelety , Adsorpčné uhlie , Desorex K 47

Informácie

Aktívne uhlie je spoločný názov pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyrába sa z rašeliny, dreva, hnedého uhlia, čierneho uhlia a orechovej (kokosovej) škrupiny. Vyznačuje sa veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok.

Využitie

Aktívne uhlie dokáže odstrániť z vody pachute a zápachy, chlór, zvyšky liečiv, zafarbenie, ropné látky, vedľajšie produkty chlorácie vody, chlórované uhľovodíky, pesticídy, ťažké kovy a rad iných znečistení.

Špecifikácie

Valčekovo tvarované aktívne uhlie.
Objemová hmotnosť (kg/m3): 470 ± 30
Obsah vlhkosti (balené) (hm. %): < 8
Celková plocha (BET-metóda) (m2/g): 1000
CTC – adsorpcia, (hm. %):  ˃ 60
Priemer častíc (mm): 4

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste mimo dosahu silných oxidačných činidiel (chlór, manganistan a ozónu, atď), zápalných zdrojov, horľavých materiálov a tepla.

UPOZORNENIE: