Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina mliečna 80% - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,25 € ( 4,38 € bez DPH )

Názov

Kyselina mliečna 80% , Kyselina 2-hydroxypropánová ,

Informácie

Kyselina 2-hydroxypropánová alebo kyselina mliečna je ľahko rozpustná, bezfarebná, kryštály tvoriaca kyselina s racionálnym chemickým vzorcom CH3–CHOH–COOH.

Využitie

Používa sa pri farbení a zušľachťovaní textílií (pohmat, lesk). Používa sa aj pre svoje antiseptické vlastnosti v mastiach, ústnych vodách a ako prostriedok na ošetrovanie vlasov. Postrek na včely.

Špecifikácie

Názov látky: kyselina (+)-L-mliečna
Vzorec: C3H6O3
CAS číslo: 79-33-4
EK číslo: 201-196-2
Vzhľad: Číra až nažltlá kvapalina
Forma: kvapalina, vodný roztok
Farba: bezfarebný do žltkastý
Zápach: mierny
pH: <2 (25°C)
Teplota tavenia: 18 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie: >120°C
Hustota: 1,19-1,25 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný
Viskozita, dynamická: 5-60 mPa.s
Povrchove napatie: 44-50 mN/m (50-90%)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte pokozku.
P280 Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P308 Po expozicii alebo podozreni z nej:
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.