+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chlorid vápenatý, CaCl2 granule - ( 25 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 35,10 € ( 29,25 € bez DPH )

Názov

Chlorid vápenatý , Chlorid vápenatý granule , CaCl2

Informácie

Je veľmi hygroskopický, na vzduchu sa mení na dihydrát, potom tetrahydrát a hexahydrát. Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a acetóne. Možno ho pripraviť reakciou uhličitanu vápenatého (vápenca) a kyseliny chlorovodíkovej.

Využitie

Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo do exsikátora pre látky, ktoré slabo viažu vodu. Tiež sa používa ako chladiaca zmes do chladiacich kúpeľov, pre ochranu uhlia, hornín a iných sypkých materiálov pred zamŕzaním. V potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa používa ako látka upravujúca pH.

Špecifikácie

Sumárny vzorec: CaCl2
Vzhľad: Biela práškovitá alebo kryštalická látka
Molekulová hmotnosť:
111,0 u (bezvodný)
129,0 u (monohydrát)
147,0 u (dihydrát)
183,1 u (tetrahydrát)
219,1 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť:
110,99 g/mol (bezvodný)
129,0 g/mol (monohydrát)
147,02 g/mol (dihydrát)
183,05 g/mol (tetrahydrát)
219,08 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia:
772,0 °C (bezvodný)
260,0 °C (monohydrát)
176,0 °C (dihydrát)
45,5 °C (tetrahydrát)
30,0 °C (hexahydrát)
Teplota varu: 1 600 °C
Hustota:
1,15 g/cm³ (bezvodný)
1,84 g/cm³ (dihydrát)
1,83 g/cm³ (tetrahydrát)
1,71 g/cm³ (20 °C, hexahydrát)

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

 

UPOZORNENIE: