+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

TAED, tetraacetylethylendiamin - ( 25 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 233,00 € ( 194,17 € bez DPH )

Názov

TAED , Tetraacetylethylendiamin , Aktivátor perkarbonátu sodného

Informácie

TAED, alebo tiež Tetraacetylethylendiamin je aktivátor prania. Tieto granule bielej farby sa pridávajú v množstve cca 5 % do perkarbonátu sodného a uvoľňuje z neho peroroxid už pri nízkych teplotách, cca od 30°C. Prvý krát bol komerčne použitý už v roku 1978 a odvtedy sa stal hlavným bieliacim prostriedkom v európe. Je úplne biologicky odbúrateľný.

Využitie

TAED sa využíva v pracích prostriedkoch a práškoch do umývačiek. Na uvoľnenie peroxidu z perkarbonátu sodného sa pridáva 3-5 g na 100 g perkarbonátu sodného. TAED z neho uvoľní peroxid už za nízkej teploty (cca 40 st).

Špecifikácia

Zápach: bez zápachu po octe
Obsah TAED: 92 –2.0
Sypná hustota: 450 – 650 kg/m3
Obsah železa: < 20 mg/k
Vlhkosť: <2.0%
Vzorec: C10H16N2O4
CAS číslo: 10543-57-4
EK číslo: 234-123-8
Vzhľad: zrnitý
Farba: modrá, biela, zelená
Rozpustnosť vo vode: 0,2 g/l
Molová hmotnosť: 228,25
Teplota topenia/tavenia: 149 °C (300 °F; 422 K)

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste, v dobre uzavretej nádobe.

UPOZORNENIE: