+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran draselný K2SO4 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,76 € ( 2,30 € bez DPH )

Názov

Síran draselný , K2SO4

Informácie

Síran draselný je fyziologicky menej kyslé hnojivo ako draselné soli. V podstate je to technický síran draselný (93% K2SO4) draselná soľ kyseliny sírovej. Jedná sa o nehorľavú bielu kryštalickú látku rozpustnú vo vode.

Využitie

Pre nízky obsah chlóru je najvhodnejší pre plodiny citlivé na chlór (vinič, zemiaky, mnohé zeleniny). Možno ho použiť aj vo všetkých pôdach. Vo vápenatých pôdach znižuje obsah vápnika v pôdnom roztoku (reakciou na CaSO4). Najvhodnejší čas aplikácie je pri predsejbovej príprave pôdy. Uplatní sa však aj vo forme vodného roztoku ako hnojivová zálievka.

Špecifikácie

Vzorec: K2SO4
CAS: 7778-80-5
ES: 231-915-5
Forma: pevný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Teplota tavenia: 1.069 °C
Teplota varu/destilačné rozpätie: 1.689 °C pri 1.013hPa
Relatívna hustota: 2,66 g/cm³  pri 20 °C
Rozpustnosť vo vode: 111 g/l pri 20 °C

Skladovanie

Uchovávajte na suchom mieste a chráňte pred vlhkosťou.

UPOZORNENIE: