Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Citronová tráva extrakt - ( 10 ml )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,10 € ( 0,92 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 10%
3 ks a viac 15%

Názov

Citronová tráva extrakt 10 ml , Extrakt z citrónovej trávy , Extrakt z voňatky citrónovej

Informácie

Liehový extrakt z citrónovej trávy. Je to svetlohnedá kvapalina s jemnou citrónovo-ovocnou chuťou. Konzervačné látky, antioxidanty a farbivá nie sú prítomné. Neobsahuje GMO.

Využitie

Využíva sa na kozmetické účely, napr. do krémov, mydiel.

Špecifikácie

INCI meno: Cymbopogon Citratus Extract
EC číslo: 289-752-0
CAS číslo: 89998-14-1
Fyzický stav: Tekutá
Farba: Svetlo hnedá
Index lomu (pri 20 °C): 1,3420-1,3570
Obsah etanolu: 24 m/m %
1 kg výrobku obsahuje extrakt zo 110 g vňate.

Krajina pôvodu

Česká republika

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch, v tme, pri teplote 5 až 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75%.

UPOZORNENIE:

H226 - Horľavá kvapalina a pary.

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/národných predpisov.