Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Čajovníkový olej, tea tree oil - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 13,45 € ( 11,21 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%

Názov

Čajovníkový olej , Tea Tree Oil , Melaleuca olej

Informácie

Čajovníkový olej je esenciálny olej, ktorý sa získava z listov stromu Melaleuca alternifolia (kajeput striedavolistý, ľudovo známy ako čajovník austrálsky).  Olej je zložený z mnohých organických zlúčenín (cineol, terpinen, Pinan, seskviterpény a ďalšie), má príjemnú charakteristickú vôňu, je bezfarebný až svetložltý.

Využitie

Čajovníkový olej sa považuje za jeden z najsilnejších prírodných antiseptík. Vďaka nezvyčajne silným dezinfekčným a fungicídnym účinkom, koncentrovaný olej je určený len na lokálne použitie pri poranení, uštipnutí hmyzom, medúzou, na zapálené miesta pokožky a nechtového ložiska. Pomáha pri rôznych kožných infekciách, mykóz, plesní a dermatitídach. Regeneračne pôsobí tiež aj na kiahne a psoriázu, vyrážky a akné, pomáha zmierniť vírusové bradavice. Je vhodný na naparovanie a inhaláciu.

Špecifikácie

100 % čistý
Výrobný proces: Destilácia parou
Farba: Žltkastá
Teplota vzplanutia: 60 ° C

Krajina pôvodu

Austrália

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P403/235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301/310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.