Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kyselina chlorovodíková, HCl 3,5-4% - ( 500 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,54 € ( 1,28 € bez DPH )

Názov

Kyselina chlorovodíková , Kyselina soľná

Informácie

Kyselina chlorovodíková je jednosýtna kyselina. Čistá kyselina chlorovodíková je bezfarebná. Technická kyselina chlorovodíková má žltú farbu, ktorú spôsobuje znečistenie chloridom železitým. Je jednou z najsilnejších anorganických kyselín. Rozpustnosť chlorovodíka vo vode klesá s rastúcou teplotou.

Využitie

V priemysle je často používanou kyselinou.  Kyselina chlorovodíková sa nachádza v žalúdočnej šťave. Počas trávenia dosahuje koncentráciu 0,3 - 0,4%. Pálenie záhy spôsobuje zvýšenie koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej.

Špecifikácie

Vzorec: HCl
Synonymá: Kyselina soľná
Vzhľad: Bezfarebná kvapalina
Molová hmotnosť: 36,46 g/mol
Teplota topenia:
−35 °C (36% roztok)
−26 °C (38% roztok)
Teplota varu:
110 °C (20,2% roztok)
57 °C (36% roztok)
48 °C (38% roztok)
Hustota: 1,19 g/cm3 (37% roztok)

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách, na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P301+ P330+ P331  Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.