Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Aktívne uhlie, granulované - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,35 € ( 2,79 € bez DPH )

Názov

Aktívne uhlie , Adsorpčné uhlie , Aktívne uhlie aktivované vodnou parou , Hydraffin N30

Informácie

Aktívne uhlie je spoločný názov pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyrába sa z rašeliny, dreva, hnedého uhlia, čierneho uhlia a orechovej (kokosovej) škrupiny. Vyznačuje sa veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok.

Využitie

Využíva sa na úpravu a čistenie pitnej a podzemnej vody. V priemysle na čistenie výrobkov od nežiadúcich prímesí, napríklad čistenie bieleho cukru od hnedej farby, čistenie jedlého oleja, liehu, mydla atď. Taktiež je vhodné ako náplň pre filtre na kontrolu chuti a zápachu, odstraňovanie chlóru, odstraňovanie škodlivých organických chemikálií alebo ako náplň do plynových masiek.

Špecifikácie

Číslo CAS: 7440-44-0
Číslo EINECS: 931-334-3
Granulometria: 8x30 (0,6 – 2,36 mm)
Vzhľad: tuhý čierny granulát
Sypná hmotnosť (kg/m3): 470 ± 30
Obsah vlhkosti (hm. %): < 5
Jódové číslo (mg/g): 1000± 50
Celková plocha (m2/g): približne 950
Tvrdosť (wt. %): 90
Teplota vzplanutia: > 400 °C
Horľavosť (tuhá látka, plyn): horľavý
Relatívna hustota: 250-550 kg/m3
Rozpustnosť: vo vode nerozpustný

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste mimo dosahu silných oxidačných činidiel (chlór, manganistan a ozónu, atď), zápalných zdrojov, horľavých materiálov a tepla.

UPOZORNENIE: