Ponuka

Novinky

Etanol denaturovaný 96 % - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,95 € ( 4,96 € bez DPH )

Názov

Etanol, ethylalkohol

Informácie

Využitie

Špecifikácia

Čistota: 96 %

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok.

UPOZORNENIE: