+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Aktívne uhlie, práškové - ( 500 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 6,00 € ( 5,00 € bez DPH )

Názov

Aktívne uhlie práškové , Adsorpčné uhlie , Parou aktivované aktívne uhlie , Hydraffin P 800

Informácie

Aktívne uhlie je spoločný názov pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Vyrába sa z rašeliny, dreva, hnedého uhlia, čierneho uhlia a orechovej (kokosovej) škrupiny. Vyznačuje sa veľkým aktívnym povrchom s vysokou schopnosťou adsorbovať široké spektrum mikro- a makromolekulárnych látok.

Využitie

Používa sa na čistenie kvapalín v potravinárskom a chemickom priemysle ako aj pri úprave odpadových vôd. Taktiež je vhodné ako náplň pre filtre na kontrolu chuti a zápachu, odstraňovanie chlóru, odstraňovanie škodlivých organických chemikálií alebo ako náplň do plynových masiek a pod.

Špecifikácia

Číslo CAS: 7440-44-0
Číslo EINECS: 931-328-0
Vzhľad: čierny prach
Obsah vlhkosti (balené), (hm. %):  < 8
pH:  9 – 10
Jódové číslo (mg/g): ˃ 900
Celková plocha (m2/g): približne 950
Obsah popola (hm. %): < 15
Rozpustnosť: vo vode nerozpustný

Skladovanie

Skladujte v uzavretých nádobách na suchom, dobre vetranom mieste mimo dosahu silných oxidačných činidiel (chlór, manganistan a ozónu, atď), zápalných zdrojov, horľavých materiálov a tepla.

UPOZORNENIE: