+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Chlorid horečnatý, MgCl2 - ( 800 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,99 € ( 4,99 € bez DPH )

Názov

Chlorid horečnatý hexahydrát , MgCl2

Informácie

Chlorid horečnatý (MgCl2) je biela, hygroskopická látka, ktorá tvorí niekoľko hydrátov so všeobecným vzorcom MgCl2•xH2O. Táto zlúčenina je typický iónový halogenid, ktorý sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode. Chlorid horečnatý sa získava z morskej vody.

Využitie

Vodný roztok sa používa na plnenie nemrznúcich zmesí. Napríklad na plnenie pneumatík, ako záťaže traktorov. Elektrolýzou taveniny chloridu horečnatého sa vyrába kovový horčík.

Špecifikácie

CAS číslo: 7791-18-6
EK číslo: 232-094-6
Koncentrácia: 99-101%
Vzhľad (pri 20°C): Pevný - kryštály
Farba: Bezfarebná až biela
Zápach: Bez zápachu
pH (pri 20°C): 5,5 - 7,0 (5% roztoku pri 20°C)
Teplota topenia: 118°C
Bod varu: 160°C
Relatívna hustota: 1,57 g/cm3
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): 164 g/100 ml
Teplota rozkladu: 135°C

Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE: