+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Uhličitan draselný, K2CO3 - ( 800 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,93 € ( 4,11 € bez DPH )

Názov

Uhličitan draselný , Potaš , K2CO3

Informácie

Uhličitan draselný K2CO3, triviálnym názvom potaš, je soľ kyseliny uhličitej. Vyrába sa reakciou hydroxidu draselného s oxidom uhličitým.

Využitie

Používa sa prevažne pri výrobe skla, v textilnom a papierenskom priemysle, v poľnohospodárstve ako umelé hnojivo alebo na prípravu silného jedu kyanidu draselného. Taktiež sa využíva v organickej syntéze či pri rýchlych neutralizáciách, ak sa nesmie použiť príliš bázické prostredie.

Špecifikácie

K2CO3: min. 99,5
CAS: 584-08-7
ES: 209-529-3 1
Vlhkosť: max 0,50%
Vzhľad: biela prášková alebo zrnitá látka
Zápach: bez zápachu
ph: 12 (100 g/l , 20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: 891°C
Hustota: 2,4 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť vo vode: 1100 g/l (20°C) rozpustný
Molová hmotnosť: 138,21 g/mol

Skladovanie:

Skladujtejte na dobre vetranom chladnom mieste a chráňte pred vlhkosťou.

UPOZORNENIE: