+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Jazmín parfémový olej - ( 100 ml )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 10,70 € ( 8,92 € bez DPH )

Názov

Jazmín , Olej z jazmínových kvetov , Parfumovaný olej

Informácie

Olej je forma, ktorá je pre rastlinné éterické oleje prirodzená. V oleji sa tieto prírodné zložky veľmi dobre rozpúšťajú a stávajú sa stabilné. Vďaka tomuto sú olejové výťažky silnejšie, čo sa týka vône a tiež trvácnejšie, pokiaľ ide o uchovávanie. Zatiaľ čo liehový extrakt stratí po niekoľkých rokoch väčšinu svojich tónov, správne uchovávaný olejový extrakt vydrží dlho.

Využitie

Má veľmi široké využitie či už v kozmetike (krémoch, balzamoch, mydlách, telových mliekach) alebo do aromalampy, pri praní, vôňa do auta či bytu, ako náhrada parfémov.

Špecifikácia

INCI: Parfum
Konzistencia: Kvapalina
Farba: Bezfarebná
Zápach: Charakteristický
Bod vzplanutia: 101 °C
Alergénne molekuly: 9,0000% Amyl Cinnamal, 0,4650% Benzylalkohol, 6,5000% Benzyl Salicylate, 6,0010% Linalool, 0,0050% Eugenol, 0,4950% Isoeugenol

Krajina pôvodu

Nemecko

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v dobre uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

VAROVANIE
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.