+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Xantánová guma - ( 25 kg )

Dostupnosť: Málo skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 376,20 € ( 313,50 € bez DPH )

Názov

Xantánová guma , Xantán , E415

Informácie

Xantánová guma je prášok bez chuti a bez zápachu, ktorý sa získava fermentáciou sacharidov za pomoci baktérie Xanthomonas campestris.

Využitie

Xantánová guma sa používa ako prísada do kozmetických produktov, v ktorých slúži ako zahusťovadlo, stabilizátor emulzie, aj ako zvlhčujúca látka.

Špecifikácia

Č. CAS: 11138-66-2
Č. EK: 234-394-2
Vzhľad: prach
Farba: špinavobiely / béžový
Zápach: charakteristický
Teplota samovznietenia: > 200 °C
pH: 6 - 8 pri 25 °C
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretej nádobe na suchom a dobre vetranom mieste.

UPOZORNENIE: