Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Dusičnan draselný, KNO3 technický - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 14,14 € ( 11,78 € bez DPH )

Názov

Dusičnan draselný , KNO3 , Rýchla soľ , Draselná soľ kyseliny dusičnej , Liadok draselný

Informácie

Dusičnan draselný alebo liadok draselný (KNO3) je draselná soľ kyseliny dusičnej. Je to iónová zlúčenina.

Využitie

Používa sa ako hnojivo pre rastliny, je dobrým zdrojom draslíka. Ako silné oxidačné činidlo, ktoré sfarbuje plameň kahana do fialova pri plameňovej skúške prítomnosti draslíka.

Špecifikácie

Chemický vzorec: KNO3
Kód HS: 2834 21 00
Číslo EC (EINECS): 231-818-8
Číslo CAS: 7757-79-1
Obsah KNO3: min. 98,50%
Nerozpustný zvyšok vo vode: max. 0,5%
Vlhkosť: max. 0,3%
Rozpustnosť vo vode: 320 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 334°C
Molová hmotnosť: 101.10 g/mol  
Hustota: 2,11 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 5,0 - 7,5

Krajina pôvodu

Rusko

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor
H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

P220: Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.