+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Dusičnan draselný, KNO3 technický - ( 5 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 27,72 € ( 23,10 € bez DPH )

Názov

Dusičnan draselný , KNO3 , Rýchla soľ , Draselná soľ kyseliny dusičnej , Liadok draselný

Informácie

Dusičnan draselný alebo liadok draselný (KNO3) je draselná soľ kyseliny dusičnej. Je to iónová zlúčenina.

Využitie

Používa sa ako hnojivo pre rastliny, je dobrým zdrojom draslíka. Ako silné oxidačné činidlo, ktoré sfarbuje plameň kahana do fialova pri plameňovej skúške prítomnosti draslíka.

Špecifikácie

Chemický vzorec: KNO3
Kód HS: 2834 21 00
Číslo EC (EINECS): 231-818-8
Číslo CAS: 7757-79-1
Obsah KNO3: min. 98,50%
Nerozpustný zvyšok vo vode: max. 0,5%
Vlhkosť: max. 0,3%
Rozpustnosť vo vode: 320 g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia: 334°C
Molová hmotnosť: 101.10 g/mol  
Hustota: 2,11 g/cm3 (20°C)
Hodnota pH: 5,0 - 7,5

Krajina pôvodu

Rusko

Skladovanie

Skladujte v tesne uzatvorených obaloch na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Vystražné slovo: Pozor
H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

P220: Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.