+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Dextrín - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,06 € ( 2,55 € bez DPH )

Názov

Dextrín , Škrob

Informácie

Dextríny sú skupinou nízkomolekulárnych polysacharidov vyrábaných hydrolýzou škrobov. Sú rozpustné vo vode, majú bielu až slabo žltkastú farbu a sú opticky aktívne. Analyticky sa preukazujú pridaním roztoku jódu za tvorby hnedočerveného až fialového sfarbenia.

Využitie

Používa sa ako lepidlo na papier v práškovej forme. Má unikátnu vlastnosť, a to že nereaguje s kovmi, a preto sa často využíva v pyrotechnike. V technickom priemysle nachádzajú dextríny veľké uplatnenie pri výrobe trubíc, v zlievárenstve (ako spojivo betónových zmesí). Dextrín sa taktiež používa na výrobu žiaruvzdornej keramiky, brusných kotúčov, zápaliek, prskaviek, brikiet, finálne úpravy tkanín, lepiacich pást, vodových farieb a pod.

Špecifikácie

CAS: 9004-53-9
Zápach (vôňa): typická
pH (pri 20°C): 2 - 3
Bod vzplanutia (°C): cca 525°C
Samozápalnosť: v rozvírenom i usadenom stave 525°C
Hustota (pri 23°C): 0,95 g/cm3
Rozpustnosť (pri 20°C):
- vo vode: 95 - 100%
Teplota rozkladu: >160°C

Skladovanie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom mieste.

UPOZORNENIE: