+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Z dôvodu veľkého množstva
objednávok prosíme o trpezlivosť
pri vybavovaní vašich objednávok.

Demineralizovaná voda - ( 10 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,90 € ( 4,08 € bez DPH )

Názov

Demineralizovaná voda , Deionizovaná voda , Demi voda

Informácie

Demineralizovaná voda je voda zbavená všetkých iónov rozpustných látok a kremíka (zvyčajne sa vyskytuje vo forme oxidu kremičitého). Jej konduktivita je nižšia ako 35 μS/cm.

Využitie

- zariadenia na rezanie plechov laserom
- chladiace systémy
- výroba a dopĺňanie akumulátorov
- napájanie vysokotlakových bojlerov
- doplňovanie chladičov a ostrekovačov automobilov
- hasiace systémy a hasiace prístroje
- vykurovacie systémy
- dopĺňanie žehličiek a klimatizácií
- zarábanie roztokov a oplachovanie skla v laboratóriách
- kozmetický priemysel , akvaristika , vyvolávanie fotografií
- v domácnosti i priemysle
- v akvaristice na prípravu vody presnej tvrdosti
- v laboratóriach - na prípravu roztoku a činidiel
- v textilnej výrobe a čištení odevov
- pri galvanizácií
- príprava elektrolytů
- v chemickém priemysle
- v papierníctve - pri výrobre celulózy
- v kozmetickej výrobe

Špecifikácie

pH: neutrálne 6,2 pH
Teplota varu [°C]: 100 °C
Tvrdosť - veľmi mäkká: 0,003mval/l
Vodivosť max. 0,77μS/cm

Chloridy -  Cl -0,05 mg/kg

Kremičitany - SiO2 - 0,05 mg/kg

Železo Fe3+ - 0,02mg/kg

                 

UPOZORNENIE: