+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Himalájska soľ, granule - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,80 € ( 1,50 € bez DPH )

Názov

Himalájska soľ granule

Oblasť použitia

Kozmetický priemysel, pre priemyselné aplikácie

Informácie

Táto kryštalická soľ je vyťažená z jedného z najstarších prírodných zdrojov na zemi, z fosílií Himalájí. Kryštalická soľ vznikla vyschnutím pramora, pôsobením klimatických zmien, pred vyše 220 miliónmi rokov. Dnes je uložená v hĺbke približne 400 – 600 metrov, chránená pred akýmkoľvek súčasným znečistením životného prostredia. Je preto bez nečistôt, ktoré sa nachádzajú v dnešných moriach, a bohatá na minerálne látky.

Využitie

Prirodzené kryštály sú zachované vo svojej pravej podobe, vďaka čomu je himalájska soľ ľahko vstrebateľná. Veľké množstvo minerálnych látok, ako je vápnik, horčík, železo a zinok.

Má antibakteriálne a antimikrobiálne vlastnosti.

Špecifikácie

CAS číslo: 7647-14-5
ES číslo: 231-598-3
Vzorec: NaCl
Molekulová hmotnost: 58,443 g/mol
Vzhľad: pevná látka, kryštály
Farba: ružová
Zápach: bez zápachu
Bod varu/rozmedzie bodu varu: 1413°C
Bod tuhnutia: 801°C
Tlak pár: 18,1 hPa
Hustota: 2,1615 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: 360g/L

Skladovanie

Skladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte v tesne uzatvorených obaloch.

UPOZORNENIE: