Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Fosforečnan trisodný, Na3PO4 - (1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,00 € ( 4,17 € bez DPH )

Názov

Fosforečnan trisodný

Informácie

Fosforečnan trisodný je biely, jemne kryštalický prášok charakteristického zápachu po SO2, rozpustný vo vode. Pôsobením vzdušnej vlhkosti sa pozvoľna odštepuje plynný SO2 a pritom nastáva oxidácia na síran sodný. Pôsobením kyselín a tepla vzniká oxid siričitý. Disiričitan sodný prudko reaguje s oxidačnými látkami. V zmesi s dusičnanom sodným reaguje silne exotermicky.

Využitie

Využíva sa na detoxikáciu odpadových vôd, výrobu chemických vlákien, ako redukčné činidlo pri polymerácii akrylonitrilu. V kožiarskom priemysle na rozpúšťanie extraktov trieslovín, ako odvápňujúci a bieliaci prostriedok. V textilnom priemysle na čistenie a bielenie vlny, ako antichlór a redukčný prostriedok pri farbení potlače.

Špecifikácie

Obsah: min. 97%
Sírany: max. 0005%
Chloridy: max. 0,005%
Fe: max. 0,005%
Pb: max. 0,005%
CAS: 10101-89-0
Vzorec: Na3PO4.12H2O

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.