Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Sodium Cocoyl Isethionate, SCI - ( 100 g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,40 € ( 2,83 € bez DPH )

Názov

Sodium Cocoyl Isethionate , SCI , Tenzid , Kokoylisetionát sodný

Informácie

Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) je mierna, aniónová povrchovo aktívna látka (tenzid). Extrahuje sa z mastných kyselín kokosového oleja. Je rastlinný a preto sa môže používať pre vegánsku kozmetiku.

Využitie

SCI čistí pokožku a vlasy. Je ideálny na výrobu šampónov, kondicionérov, sprchových gélov, tekutých mydiel, starostlivosť o tvár, šumivé bomby do kúpeľa, zubné pasty. Zlepšuje vzhľad vlasov, zvyšuje ich objem, sú lesklé, poddajné. Zlepšuje štruktúru vlasov, ktoré boli fyzicky poškodené alebo chemicky ošetrené.

Špecifikácie

INCI: Sodium Cocoyl Isethionate
Pôvod: Rastlinný
Vzhľad: Biely prášok
Zápach: Bez zápachu
Hodnota PH: 6 - 8
Teplota topenia: od 22 °C
Rozpustnosť vo vode: Rozpustný

Skladovanie

Skladujte uzavreté na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

POZOR
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315    Dráždi kožu.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P264    Po manipulácii starostlivo umyte...
P305+351    PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P338    Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303+352    PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+313    Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+311    Ak podráždenie očí pretrváva: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P362    Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.