Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Síran hlinitý - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,60 € ( 1,33 € bez DPH )

Názov

Síran hlinitý, Síran hlinitý hydrát

Oblasť použitia

Analytická chémia, laboratórne syntézy

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku.

Využitie

Síran hlinitý sa používa ako vločkovač do bazénov a jazierok.

Špecifikácie

CAS číslo: 17927-65-0

Číslo ES (EINECS): 233-135-0

Chemický vzorec: Al2 (SO4) 3.nH2O

Vzhľad: pevný

Farba: biela

Zápach: bez zápachu

Teplota topenia/teplota tuhnutia (°C): 86,5

Horľavosť: nehorľavý

Relatívna hustota (25°C): g/cm3 1,69

Rozpustnosť (20°C):

vo vode: g/l rozpustný

v iných rozpúšťadlách: nie je k dispozícii

Toxikologické údaje

LD50 perorálne (potkan): >5000 mg/kg

Skladovanie

Skladovať v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom dobre vetranom mieste, chránené pred svetlom. Skladovacia teplota max. 25°C.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.