+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Monopropylenglykol, MPG - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 4,92 € ( 4,10 € bez DPH )

Názov

Monopropylenglykol - MPG , Propán-1,2-diol , 1,2 propándiol , Propylénglykol

Informácie

Propylénglykol je organická zlúčenina (diol), zvyčajne slabo sladká viskózna kvapalina bez farby a zápachu, hygroskopická a miešateľná s vodou, acetónom a chloroformom.

Využitie

- ako bezpečnejšia nemrznúca chladiaca zmes;
- ako zvlhčovadlo v medicíne, kozmetike, zubných pastách, ústnych vodách a tabakových výrobkoch;
- v elektronických cigaretách poskytujúcich vyparovanie nikotínu;
- ako nosič pre vonné oleje;
- ako rozpúšťadlo pre fotografické chemikálie, napr. vývojky;
- v generátoroch dymu pre tvorbu umelého dymu pri tréningu hasičov a na divadelné účely;
- v čistiacich prostriedkoch na ruky, antibakteriálnych kvapalinách a soľných roztokoch;
- ako hydraulická kvapalina (napr. v lisoch);
- ako chladiace médium v ​​kvapalinových chladiacich systémoch;
- ako smrtiaca a uchovávacia kvapalina v lapačoch, obvykle na chytanie bystrušiek;
- ako hlavná súčasť dezodorantov;

Špecifikácie

Vzorec: C3H8O2
CAS číslo: 57-55-6
EK číslo: 200-338-0
Forma: kvapalina
Farba: číra, bezfarebná
Zápach: bez zápachu
pH: 6-7 (200 g/l, 20°C)
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. -60°C
Teplota varu/destilačné rozpätie: 185-190°C
Teplota vzplanutia: cca. 109°C
Tlak pár: 0,18 hPa (20°C)
Hustota: 1,04 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť vo vode: dokonale miešateľný
Molekulová hmotnosť: 76,1 g/mol

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretej nádobe, na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE: