Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Monopropylenglykol, MPG - ( 1 l )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,10 € ( 4,25 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 3%
5 ks a viac 5%
10 ks a viac 7%

Názov

Monopropylenglykol - MPG, 1,2-diol, propán-1 ,2-diol, propylénglykol

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku

Propylénglykol, známy tiež pod svojím systematickým názvom propán-1,2-diol (tiež 1,2-dihydroxypropan, methylethylglykol alebo methylethylenglykol), je organická zlúčenina (diol), zvyčajne slabo sladká viskózna kvapalina bez farby a zápachu, hygroskopická a miešateľná s vodou , acetónom a chloroformom.

Využitie

- Ako bezpečnejšia nemrznúca chladiaca zmes;

- ako zvlhčovadlo v medicíne, kozmetike, zubných pastách, ústnych vodách a tabakových výrobkoch;

- v elektronických cigaretách poskytujúcich vyparovanie nikotín;
- ako lekársky a sexuálny lubrikant;
- ako nosič pre vonné oleje;
- ako rozpúšťadlo pre fotografické chemikálie, napr. vývojky;
- v generátoroch dymu pre tvorbu umelého dymu pri tréningu hasičov a na divadelné účely;
- v čistiacich rukách, antibakteriálnych kvapalinách a soľných roztokoch;
- v kryotechnológiach;
- ako hydraulická kvapalina (napr. v lisoch);
- ako chladiace médium v ​​kvapalinových chladiacich systémoch;
- k regulácii vlhkosti v humidore na cigary;
- ako smrtiaca a uchovávacia kvapalina v lapačoch, obvykle pre chytanie strevlíkov;
- ako hlavná súčasť dezodorantov;
- ako súčasť ultrafialových tetovacích atramentov;

- ako jedna zo zložiek na prípravu bázy do e-cigariet.

Špecifikácie

Obsah MPG: min. 99,7% hm.
Obsah vody: max 0,25%

Vzorec: C3H8O2

CAS číslo: 57-55-6
EK číslo: 200-338-0
Forma: kvapalina

Farba: číra, bezfarebná

Zápach: bez zápachu

pH: 6-7 (200 g/l, 20°C)

Teplota tavenia/rýchlosť tavenia: cca. -60°C

Teplota varu/destilačné rozpätie: 185-190°C

Teplota vzplanutia: cca. 109°C

Horný limit výbušnosti: 12,6% (V)

Dolný limit výbušnosti: 2,4% (V)

Tlak pár: 0,18 hPa (20°C)

Hustota: 1,04 g/cm3 (20°C)

Rozpustnosť vo vode: dokonale miešateľný

Teplota vznietenia: cca. 371°C

Viskozita, dynamická: 60 mPa.s (20°C)

Molekulová hmotnosť: 76,1 g

Skladovanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Držte na suchom a chladnom mieste. Skladovacia teplota <40°C.

UPOZORNENIE: