Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chloritan sodný, NaClO2, 24,5% - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 7,67 € ( 6,39 € bez DPH )

Názov

Chloritan sodný 24,5 % 

Informácie

Oproti oveľa používanejšiemu chlóru disponuje výhodou, že sa z organických kontaminantov netvoria trihalomethany.
Chloritan sodný by sa mal, ako mnoho ďalších oxidačných činidiel, chrániť pred nechcenou kontamináciou organickými materiálmi, aby nedošlo k vzniku výbušnej zmesi.

Využitie

Chloritan sodný je veľmi dobrý bielič papiera, uplatnenie si našiel v priemysle aj domácnosti.

Špecifikácie

Chloritan sodný (NaClO2) Min. 300 g/l/ Min. 24,5%
Dusičnan sodný (NaNO3) Max. 0,03%
Chlorečnan sodný (NaClO3) Max. 0,45%
Arzén (As) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Chróm (Cr) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Ortuť (Hg) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Nikel (Ni) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Olovo (Pb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Antimón (Sb) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Selén (Se) Max. 0,1 mg/kg 25% roztoku chloritanu sodného
Hustota: 1.21 g/cm3 (20°C)
Teplota varu: 100°C

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste v uzavretých nádobách.

UPOZORNENIE:

Nebezpečnosť: Oxidujúci, zdraviu škodlivý - poškodenie orgánov, poškodenie očí, vysoko toxický pre životné prostredie
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý pri požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.
EUH032: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
P305 + P351 + P338: po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.