Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Kofeín prášok - ( 20g )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,10 € ( 1,75 € bez DPH )

Názov

Kofeín , bezvodý , Kofein , 1, 3, 7 – trimethylxanthine

Informácie

Kofeín je prírodný stimulant, ktorý ovplyvňuje fyziologické pochody v tele a pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Patrí medzi rastlinné alkaloidy, čo sú zásadité dusíkaté látky. Najznámejším zdrojom kofeínu je káva, ale nájdeme ho tiež v kakaovníku, guarane, čajovníku, ženšene, alebo v rastline koka.

Využitie

Kofeín sa pridáva do kozmetických výrobkov s cieľom eliminovať celulitídu a tiež do krémov na spevnenie očných viečok.

Špecifikácie

CAS č.: 58-08-2
EK č.: 200-362-1
Obsah: <=100 %
Vzhľad: Biely prášok ,bez zápachu
Bod tavenia: 235 - 239°C
Teplota varu: 178 °C
Hustota: 1,23 g/cm3 (18 °C)
Rozpustnosť vo vode: cca 20 g/l ( 20 °C )
Molekulárna hmotnosť: 194,19 g/mol
Na základe štruktúry nie je samozápalný, ale prach so vzduchom môže tvoriť výbušnú zmes.

Skladovanie

Skladujte nádobu tesne uzavretú  na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor

H302: Škodlivý pri požití.
P264: Po manipulácii starostlivo umyte...
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P301+P312: PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P330: Vypláchnite ústa.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.