Ponuka

Novinky

Oxid manganičitý - MnO2 ( 500 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,64 € ( 2,20 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 8%

Názov

MnO2 , Oxid manganičitý , Burel

Informácie

Oxid manganičitý je jedným z oxidov mangánu. V prírode sa vyskytuje ako černastý alebo hnedý minerál pyroluzit. Čistý oxid manganičitý je čierna práškovitá látka s výraznými redoxnými schopnosťami, nerozpustný vo vode ani v kyseline dusičnej. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej za studena a za tepla v kyseline sírovej a hydroxide draselnom.

Využitie

Redukčné schopnosti sa využívajú pri výrobe manganistanu draselného. Oxidačné schopnosti sa využívali pri výrobe chlóru, horúca kyselina chlorovodíková sa liala na pyroluzit a uvoľňoval sa chlór. Používa sa v alkalických batériách a zinkovo-uhlíkových článkoch v zmesi s uhlíkom ako depolarizačné činidlo, aby sa zabránilo prebíjaniu batérie naprázdno.
V laboratóriách sa využíva na katalyzovaný rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík.

Špecifikácie

Chemický vzorec : MnO2
Kód HS : 2602 00 00
Číslo EC (EINECS) : 215-202-6
Molová hmotnosť : 86,94 g/mol
Číslo CAS : 1313-13-9
RTECS : OP0350000
WGK : WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Hustota: 5,03 g/cm3 (20 °C)
Sypná hustota: 600 - 800 kg/m3

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých nádobách na suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 + H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.