Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Oxid manganičitý - MnO2 ( 500 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,64 € ( 2,20 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 8%

Názov

MnO2 , Oxid manganičitý , burel , Manganese dioxide

Využitie

Redukčné schopnosti sa využívajú pri výrobe manganistanu draselného. Oxidačné schopnosti sa využívali pri výrobe chlóru, horúca kyselina chlorovodíková sa liala na pyroluzit a uvoľňoval sa chlór. Používa sa v alkalických batériách a zinkovo-uhlíkových článkoch v zmesi s uhlíkom ako depolarizačné činidlo, aby sa zabránilo prebíjaniu batérie naprázdno.

Oxid manganičitý sa v laboratóriách využíva na katalyzovaný rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík:

H2O2 → H2O + O

V organickej syntéze sa využíva k oxidácii allylických alkoholov na príslušné aldehydy alebo ketóny.

cis-RCH=CHCH2OH + MnO2 → cis-RCH=CHCHO + „MnO“ + H2O

Informácie

PREDAJ LEN 18+, pri objednávke uvedte Váš vek. Kuriér ktorý doručí zásielku bude vyžadovať pravosť veku.
Sumárny vzorec (Hill) : MnO2
Chemický vzorec : MnO2
Kód HS : 2602 00 00
Číslo EC (EINECS) : 215-202-6
Molová hmotnosť : 86,94 g/mol
Číslo indexu EC : 215-202-6
Molová hmotnosť : 86,94 g/mol
Číslo indexu EC : 025-001-00-3
Číslo CAS : 1313-13-9
RTECS : OP0350000
Skladovacia trieda : 5,1 B Okysličovacie látky (TRG 515, Skupina 2+3)
WGK : WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Klasifikácia pre prepravu po pevnine podla ADR a RID: UN 1479 Entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff, n.a.g.(MANGAN(IV)-OXID), 5.1, II

Oxid manganičitý je jedným z oxidov mangánu. V prírode sa vyskytuje ako černastý alebo hnedý minerál pyroluzit. Čistý oxid manganičitý je čierna práškovitá látka s výraznými redoxnými schopnosťami, nerozpustný vo vode ani v kyseline dusičnej. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej za studena a za tepla v kyseline sírovej a hydroxide draselnom.

Špecifikácie

Rozpustnosť vo vode: (20 °C) nerozpustný
Molová hmotnosť : 86.94 g/mol
Hustota: 5,03 g/cm3 (20 °C)
Sipná hustota: 600 - 800 kg/m3
Hodnota pH: (H2O) nepoužiteľné
Tlak pár     (20 °C)

Oxid manganičitý sa pri teplote 535 °C rozkladá za vzniku oxidu manganitého a kyslíka. Pri teplotách blízkych 1000 °C pokračuje rozklad na podvojnú zlúčeninu oxid manganato-manganitého. Pri ešte vyšších teplotách pokračuje rozklad na oxid manganatý.

4 MnO2 t → 2 Mn2O3 + O2
6 Mn2O3 t → 4 Mn3O4 + O2
2 Mn3O4 t → 6 MnO + O2

Oxid manganičitý má silné redukčné aj oxidačné schopnosti. Pôsobením kyseliny chlorovodíkovej dochádza k jeho redukcii za vzniku manganatej soli a chlóru (túto reakciu využil Carl Wilhelm Scheele k prvej izolácii chlóru v roku 1774):

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Pri pôsobení horúcej kyseliny sírovej na oxid manganičitý dochádza k uvoľneniu kyslíka:

2 MnO2 + 2 H2SO4 → 2 MnSO4 + O2 + 2 H2O

Zahriatím hydroxidu draselného s oxidom manganičitým a za prebublávania vzduchu dochádza k oxidácii na manganan draselný, ktorý ďalej samovoľne prechádza na manganistan draselný (vďaka oxidu uhličitému vo vzduchu) a vzniknutý oxid manganičitý ďalej reaguje opäť za vzniku mangananu:

2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O
3 K2MnO4 + 2 CO2 → 2 KMnO4 + 2 K2CO3 + MnO2

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): > 3478 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 + H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.