Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019

Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018

Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hexamin, urotropin - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Hexamin - Urotropin , E239 , Hexametyléntetraamín

Informácie

Urotropin je heterocyklická organická zlúčenina, ktorá môže byť pripravená reakciou formaldehydu s amoniakom. Je to kryštalická látka bielej farby. Veľkosť častíc sa pohybuje v rozmedzí 80 až 800 mikrometrov. Urotropin je mierne rozpustný vo vode a veľmi dobre vo väčšine organických rozpúšťadiel.

Využitie

Využitie má ako pevné palivo používané v tabletách na varenie pri kempovaní.

Špecifikácie

Sumárny vzorec (Hill): C6H12N4
Kód HS: 2933 69 40
Číslo EC (EINECS): 202-905-8
Molová hmotnosť: 140.19 g/mol
Číslo indexu EC: 612-101-00-2
Číslo CAS: 100-97-0
Teplota samovznietenia: 390 °C
Rozpustnosť vo vode: 895 g/l (20 °C)
Hustota: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH: 7,0 - 9,0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C

Skladovanie

Skladujte v dobre uzavretých obaloch na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor


H228: Horľavá tuhá látka.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plamenom/horkými povrchmi.
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.