Ponuka

Novinky

19.3.2019
Odteraz poštovné zadarmo nad 90 EUR za tovar do 40 kg balík.

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť:
ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hexamin, urotropin - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Hexamin - Urotropin, E239, Hexametyléntetraamín

Využitie

Má veľmi odlišné spôsoby použitia:
ako pevné palivo používané v tabletách na varenie pri kempovaní a trampovanie: Ide o tzv tuhý (pevný) lieh.
Jeho nitrolýzou ide tiež pripraviť hexogén.

Informácie

Urotropin je heterocyklická organická zlúčenina, ktorá môže byť pripravená reakciou formaldehydu s amoniakom. Je to kryštalická látka bielej farby. Veľkosť častíc sa pohybuje v rozmedzí 80 až 800 mikrometrov. Urotropin je mierne rozpustný vo vode a veľmi dobre vo väčšine organických rozpúšťadiel. Molekula má klecovitou štruktúru podobnú adamantanu. Túto látku objavil ruský chemik Alexander Michajlovič Butler roku 1859.

Sinonymá: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Formin®, Urotropin®
Sumárny vzorec (Hill): C6H12N4
Kód HS: 2933 69 40
Číslo EC (EINECS): 202-905-8
Molová hmotnosť: 140.19 g/mol
Číslo indexu EC: 612-101-00-2
Číslo CAS: 100-97-0
WGK: WGK 1 mierne ohrozujúce vody
Skladovacia trieda: 4.1B Horľavé pevné látky

Špecifikácie

Urotropin - Hexamethylentetraamin Obsah HMT % min. 99,00 % Namerané 99,20 % Obsah popola max. 0,01 % Namerané 0,005 % Vystavené: 07.11.2007

Vlastnosti

Teplota samovznietenia: 390 °C
Rozpustnosť vo vode: 895 g/l (20 °C)
Molová hmotnosť: 140,19 g/mol
Hustota: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Bulk density: 600 kg/m3
Hodnota pH: 7,0 - 9,0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Tlak pár: (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C

Toxikologické údaje

LD 50 perorálne (potkan): 9200 mg/kg

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Pozor


H228: Horľavá tuhá látka.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

P210: Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plamenom/horkými povrchmi.
P280: Noste ochranné rukavice.
P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.