Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Uhličitan vápenatý, CaCO3 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,80 € ( 4,83 € bez DPH )

Názov

Uhličitan vápenatý

Využitie

Používa sa napr. ku hnojeniu

Informácie

Uhličitan vápenatý (CaCO3) je chemická zlúčenina, ktorá sa vyskytuje v prírode ako minerály kalcit a aragonit, alebo ako hlavná súčasť vápenca - usadenej horniny prevažne biologického pôvodu.

Špecifikácie

CAS číslo: 471-34-1
EK číslo: 207-439-9
Forma: tuhý
Farba: bezfarebný do biely
Zápach: žiadny
pH: 8,5-9,5 (100 g/l)
Hustota: cca. 2,7 - 2,9 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť vo vode: čiastočne rozpustný

Vlastnosti

Je vo vode nerozpustný, ale reakciou s vodou nasýtenou rozpusteným oxidom uhličitým vzniká rozpustný hydrogénuhličitan vápenatý.

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Zahrievaním na 825 °C bez prístupu vzduchu sa mení na nehasené vápno (oxid vápenatý, CaO):

CaCO3 → CaO + CO2

Je stály v alkalickom prostredí, s kyselinami sa rozkladá za vzniku oxidu uhličitého.

CaCO3 + 2 H+ → Ca2+ + H2O + CO2

Skladovanie

Udržujte tesne uzatvorené na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE: