Ponuka

Novinky

Uhličitan vápenatý, CaCO3 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,80 € ( 4,83 € bez DPH )

Názov

Uhličitan vápenatý , Vápenec

Informácie

Uhličitan vápenatý (CaCO3) je chemická zlúčenina, ktorá sa vyskytuje v prírode ako minerály kalcit a aragonit, alebo ako hlavná súčasť vápenca - usadenej horniny prevažne biologického pôvodu.

Využitie

Používa sa napríklad na hnojenie.

Špecifikácie

CAS číslo: 471-34-1
EK číslo: 207-439-9
Forma: tuhý
Farba: bezfarebný do biela
Zápach: žiadny
pH: 8,5-9,5 (100 g/l)
Hustota: cca. 2,7 - 2,9 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť vo vode: čiastočne rozpustný

Skladovanie

Skladujte v tesne uzavretej nádobe na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE: