+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Síran vápenatý, CaSO4 - ( 1 kg )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,62 € ( 3,02 € bez DPH )

Názov

Síran vápenatý , Sádra , CaSO4

Informácie

Síran vápenatý je biela kryštalická látka. V prírode sa vyskytuje ako minerál anhydrit, prípadne sadrovec (dihydrát síranu vápenatého). Hemihydrát síranu vápenatého je známy ako sádra.

Využitie

Využíva sa na úpravu vody v akvaristike. Tiež sa používa v stavebnom priemysle ako prísada do cementu.

Špecifikácie

CAS 10101-41-4
Forma: pevný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Relatívna hustota: 2,32 g/cm³ pri 20 °C
Rozpustnosť vo vode: cca.2 g/l pri 20 °C
Teplota rozkladu: > 140 °C Eliminácia kryštalickej vody
Sypná hustota: cca.400 - 600 kg/cm³

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE: