+421 948 103 105
sk
en
hu
sk
en
hu

Ponuka

Novinky

Kyselina citronová 50% roztok - 25 l ( 31 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 148,50 € ( 123,75 € bez DPH )

Názov

kyselina citrónová 50% roztok, C6H8O7

Vlastnosti

Kyselina citrónová je biela kryštalická látka dobre rozpustná vo vode a v etanole.

Využitie

Pridáva sa do mydiel a čistiacich prostriedkov (vďaka schopnosti tvoriť s kovmi cheláty). Odstraňuje vodný kameň, zmäkčuje vodu a stimuluje rast rastlín.

Špecifikácia

CAS:77-92-9
ES: 201-069-1
Obsah: min.99,5%
Sírany: max.0,002%
Chloridy: max.0,0005%
Síranový popol: max. 0,02%
C2O4: max. 0,05%
Hustota: 1.236 - 1.247 g/ml

Skladovanie

Na tmavom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

EUH 206 - Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest