Ponuka

Novinky

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Lepidlo Kanagom

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 0,90 € ( 0,75 € bez DPH )
Množstvo Zľava
10 ks a viac 5%

Názov

kanagon , kanagom , nitroceulózové lepidlo, originál Ceský Kanagom

Využitie

Špeciálne vodostále lepidlo vo forme vytláčacej tuby. Lepidlo sa nesmie používať
na spoje ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Informácie

Lepí
- papier
- koža
- textil
- drevo
- porcelán
- keramika
- korok

Nelepí
- pvc
- guma

Nevhodné pre školákov.

Špecifikácie

Hmotnosť náplne 40g
Minimálna trvanlivosť 18 mesiacov od dátumu výroby.

UPOZORNENIE:

Symboly:
R11 vysoko horlavý
R36 dráždi oči
R66 pri opakovanej expozicií može sposobovať vysušenie alebo popraskanie kože
R67 vdychovanie výparov može spôsobiť ospalosť a závrat

S2 uchovávajte mimo dosah detí
S9 uchovávajte na dobre vetranom mieste
S26 pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc
S37/39 používajte vhodné ochranné rukavice, osobné ochranné pomôcky pre oči a tvár
S46 pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S60 tento materiál alebo jeho obal musí byť zlikvidovaný ako nebezpečný odpad