Ponuka

Novinky

Mastek, mastenec - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 2,70 € ( 2,25 € bez DPH )
Množstvo Zľava
5 ks a viac 5%

Názov

Mastek , Mastenec , Talk

Využitie

Mastenec je vhodný napríklad na práškovanie pri montáži pneumatík a pod.

Špecifikácie

CAS: 14807-96-6
ES: 238-877-9
Chemický vzorec: Mg3H2(SiO3)4
Vzhľad: Biely prášok
Hustota: 2,73 g/cm3
pH: 7
MgO: 31,5±1 %
SiO2: min. 56 %
Strata žíhaním (1100 st.C): 6,5±1 %

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

Signálne slovo: varovanie

H332 Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.

Symboly nebezpečnosti
Xn zdraviu škodlivý