Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

Bromičnan draselný, Normanal

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 5,79 € ( 4,83 € bez DPH )

Názov

Bromičnan draselný , KBrO3

Informácie

KBrO3
CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Molekulová hmotnosť: 167,01
ADR/RID: 5.1
Použitie:
príprava 1 000 ml odmerného roztoku požadovanej koncentrácie

Vlastnosti

Skupenstvo (pri 20°C): pevná
Farba: Bezfarebná až biela
Zápach (vône): bez zápachu

Skladovanie

Skladovať v suchu. Nádrže udržiavajte nepriedušne uzavreté. Skladovať oddelene od potravín.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H301 - Toxický pri požití.
H350 - Môže vyvolať rakovinu.
P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi.
P283 - Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P301+P310 - Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P306+P360 - Pri kontakte s odevom: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P405 - Uchovávajte uzamknuté.